bild

Om företaget

Träbitens verksamhet bedrevs ursprungligen som ett enmansföretag. År 1993 övertogs Träbiten byggvaror i Skagersvik av företaget Bröderna Perssons Rör AB.

Kundtillströmningen har varit god vilket möjliggjort att verksamheten utökats under årens lopp. Flera inköp av närliggande fastigheter och tillbyggnader har inneburit att vi nu har tillgång till stora lokaler för förvaring av byggmaterial. I vår butik tillhandahåller vi förutom ett brett utbud av byggtillbehör även utställningar av kök, dörrar, fönster, kaminer mm.

Träbiten servar traktens byggföretag, industrier och privatpersoner, men har även långväga kunder när det gäller andrasortering av plywood. Vi lagerför och handhar försäljning av plywoodtillverkaren Vänerplys andrasorteringsplywood.

Ägaren Bröderna Perssons Rör AB grundades 1932 och har drygt 40 medarbetare samt är medlem i Comfort-kedjan. Företaget har en stabil ekonomi och har tilldelats ratingen trippel-A av Soliditets kreditratingsystem varje år sedan 1994.

Förutom att hjälpa dig med VVS-installationer kan snickarna på Br. Perssons byggservice ta hand om din försäkringsskada, renovering eller tillbyggnad.